Polly po-cket

Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 1,2,3,4)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 89 SGK Giải tích 12 cơ bản)


a. d đi qua điểm M(5 ; 4 ; 1) có vec tơ chỉ phươngBài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 1,2,3,4)

Phương trình đường thẳng d có dạng:


Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 1,2,3,4)


b. d đi qua điểm A(2 ; -1 ; 3) và vuông góc với mặt phẳng (α) có phương trình:x + y – z + 5 = 0


Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (α): x + y – z + 5 = 0 nên có vectơ chỉ phương


Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 1,2,3,4)


c. d đi qua điểm B(2 ; 0 ; -3) và song song với đường thẳng ∆ có phương trình:


Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 1,2,3,4)Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 1,2,3,4)d. d đi qua hai điểm P(1 ; 2 ; 3) và Q(5 ; 4 ; 4).


Đường thẳng d đi qua hai điểm P(1 ; 2 ; 3) và Q(5 ; 4 ; 4) có vectơ chỉ phương, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quá khứ đang đợi ta trong mặt nạ tương lai.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên