Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 1,2,3,4)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 89 SGK Giải tích 12 cơ bản)


a. d đi qua điểm M(5 ; 4 ; 1) có vec tơ chỉ phươngBài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 1,2,3,4)

Phương trình đường thẳng d có dạng:


Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 1,2,3,4)


b. d đi qua điểm A(2 ; -1 ; 3) và vuông góc với mặt phẳng (α) có phương trình:x + y – z + 5 = 0


Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (α): x + y – z + 5 = 0 nên có vectơ chỉ phương


Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 1,2,3,4)


c. d đi qua điểm B(2 ; 0 ; -3) và song song với đường thẳng ∆ có phương trình:


Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 1,2,3,4)Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 1,2,3,4)d. d đi qua hai điểm P(1 ; 2 ; 3) và Q(5 ; 4 ; 4).


Đường thẳng d đi qua hai điểm P(1 ; 2 ; 3) và Q(5 ; 4 ; 4) có vectơ chỉ phương, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy nhớ rằng khi không đạt được những gì bạn muốn, đôi lúc, lại là sự may mắn tuyệt vời.
Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket