Duck hunt

Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 1,2,3,4)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 89 SGK Giải tích 12 cơ bản)


a. d đi qua điểm M(5 ; 4 ; 1) có vec tơ chỉ phươngBài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 1,2,3,4)

Phương trình đường thẳng d có dạng:


Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 1,2,3,4)


b. d đi qua điểm A(2 ; -1 ; 3) và vuông góc với mặt phẳng (α) có phương trình:x + y – z + 5 = 0


Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (α): x + y – z + 5 = 0 nên có vectơ chỉ phương


Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 1,2,3,4)


c. d đi qua điểm B(2 ; 0 ; -3) và song song với đường thẳng ∆ có phương trình:


Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 1,2,3,4)Bài 3: Phương trình mặt phẳng trong không gian (Giải bài tập 1,2,3,4)d. d đi qua hai điểm P(1 ; 2 ; 3) và Q(5 ; 4 ; 4).


Đường thẳng d đi qua hai điểm P(1 ; 2 ; 3) và Q(5 ; 4 ; 4) có vectơ chỉ phương, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có vài cách bảo vệ tốt chống lại sự cám dỗ, nhưng cách chắc chắn nhất là sự hèn nhát.
There are several good protections against temptation, but the surest is cowardice.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên