Old school Easter eggs.

Đề minh họa môn Sử kỳ thi THPT quốc gia 2017

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khó khăn không phải để quật ngã ta, nhưng là để ta quật ngã chúng.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên