XtGem Forum catalog

Bài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 80 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Viết phương trình mặt phẳng:

a) Đi qua điểm M(1; -2; 4) và nhậnBài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 1,2,3)= (2; 3; 5) làm vectơ pháp tuyến.


Hướng dẫn giải:


Măt phẳng (P) đi qua điểm M(1; -2; 4) và nhậnBài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 1,2,3)= (2; 3; 5) làm vectơ pháp tuyến.


có phương trình:


2(x – 1) + 3(x +2) + 5(z – 4) = 0 ⇔ (P) : 2x + 3y + 5z -16 = 0.


b. Đi qua điểm A(0 ; -1 ; 2) và song song với giá của các vectơ


Bài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 1,2,3)Hướng dẫn giải:


Bài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 1,2,3), , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thế giới là bi kịch đối với những ai cảm nhận, nhưng là hài kịch đối với những ai suy nghĩ.
The world is a tragedy to those who feel, but a comedy to those who think.
Horace Walpole
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên