pacman, rainbows, and roller s

Bài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 80 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Viết phương trình mặt phẳng:

a) Đi qua điểm M(1; -2; 4) và nhậnBài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 1,2,3)= (2; 3; 5) làm vectơ pháp tuyến.


Hướng dẫn giải:


Măt phẳng (P) đi qua điểm M(1; -2; 4) và nhậnBài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 1,2,3)= (2; 3; 5) làm vectơ pháp tuyến.


có phương trình:


2(x – 1) + 3(x +2) + 5(z – 4) = 0 ⇔ (P) : 2x + 3y + 5z -16 = 0.


b. Đi qua điểm A(0 ; -1 ; 2) và song song với giá của các vectơ


Bài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 1,2,3)Hướng dẫn giải:


Bài 2: Phương trình mặt phẳng (Giải bài tập 1,2,3), , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi một người phụ nữ quyết định quên đi một người đàn ông, đó không phải vì họ hết yêu mà chỉ có thể vì nỗi đau đối phương mang đến cho họ quá đậm sâu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên