Disneyland 1972 Love the old s

Giải bài tập cực trị của hàm số lớp 12 cơ bản (Bài 4,5,6)

Hướng dẫn giải bài 4,5,6 trang 18 SGK cơ bản.


Bài 4. (Trang 18 SGK cơ bản)


Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số y = x3 – mx2 – 2x + 1 luôn luôn có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu.

y’ = 3x2 – 2mx – 2 , ∆’ = m2  + 6 > 0 nên y’ = 0 có hai nghiệm phân biệt và y’ đổi dấu khi qua các nghiệm đó.


Vậy hàm số luôn có một cực đại và một cực tiểu.


Bài 5. (Trang 18 SGK cơ bản)


Tìm a và b để các cực trị của hàm số


Giải bài tập cực trị của hàm số lớp 12 cơ bản (Bài 4,5,6)


đều là những số dương và x= -5/9  là điểm cực đại.


Hướng dẫn giải:


– Xét a = 0 hàm số trở thành y = -9x + b. Trường hợp này hàm số không có cực trị.

– Xét a # 0. Ta có : y’ = 5a2x2 + 4ax – 9 ; y’= 0 <=> x = -1/2 hoặc x=-9/5a, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn yêu hai người cùng một lúc, thì tôi khuyên bạn hãy chọn người thứ hai. Nếu người thứ nhất đủ hoàn hảo thì bạn sẽ không để ý đến bạn thứ hai đâu. Tin tôi đi!
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên