XtGem Forum catalog

Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức (Giải bài tập 4,5)

 Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 135 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Tính i3 , i4 , i5 .


Nêu cách tính in với n là một số tự nhiên tuỳ ý

Hướng dẫn giải:


i3 = i2 .i = -i;          i4 = i2 .i2 = (-1)(-1) = 1;       i5 = i4 .i = i


Nếu n = 4q + r, 0 ≤ r < 4 thì


1) in = ir = i nếu r = 1


2) in = ir = -1 nếu r = 2


3) in = ir = -i nếu r = 3


4) in = ir = 1 nếu r = 4


Bài 5. (Hướng dẫn giải trang 135 SGK Giải tích 12 cơ bản), , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đức hạnh không thể tách rời khỏi hiện thực mà không trở thành nguồn gốc của xấu xa.
Virtue cannot separate itself from reality without becoming a principle of evil.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên