Polaroid

Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức (Giải bài tập 4,5)

 Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 135 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Tính i3 , i4 , i5 .


Nêu cách tính in với n là một số tự nhiên tuỳ ý

Hướng dẫn giải:


i3 = i2 .i = -i;          i4 = i2 .i2 = (-1)(-1) = 1;       i5 = i4 .i = i


Nếu n = 4q + r, 0 ≤ r < 4 thì


1) in = ir = i nếu r = 1


2) in = ir = -1 nếu r = 2


3) in = ir = -i nếu r = 3


4) in = ir = 1 nếu r = 4


Bài 5. (Hướng dẫn giải trang 135 SGK Giải tích 12 cơ bản), , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tất cả những gì bạn cần cho thành công và một tương lai tươi sáng hơn đã được viết ra rồi. Và sao nữa? Tất cả những gì bạn phải làm là đi tới thư viện.
Everything you need for better future and success has already been written. And guess what? All you have to do is go to the library.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên