XtGem Forum catalog

Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức (Giải bài tập 4,5)

 Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 135 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Tính i3 , i4 , i5 .


Nêu cách tính in với n là một số tự nhiên tuỳ ý

Hướng dẫn giải:


i3 = i2 .i = -i;          i4 = i2 .i2 = (-1)(-1) = 1;       i5 = i4 .i = i


Nếu n = 4q + r, 0 ≤ r < 4 thì


1) in = ir = i nếu r = 1


2) in = ir = -1 nếu r = 2


3) in = ir = -i nếu r = 3


4) in = ir = 1 nếu r = 4


Bài 5. (Hướng dẫn giải trang 135 SGK Giải tích 12 cơ bản), , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tất cả chúng ta đều làm được nhiều điều cùng nhau, nhưng chúng ta đều chết trong cô độc.
We are all so much together, but we are all dying of loneliness.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên