Snack's 1967

A Student's Work Unit 7 Lớp 7 Trang 72 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 7 The World OF Work A Student's Work trang 72 SGK. Nhiều người nghĩ ràng học sinh có cuộc sống thoải mái: chúng tôi chỉ làm việc vài giờ một ngày và có những kì nghỉ dài. Họ không biết chúng tôi phải làm việc vất vả ở trường và ở nhà.

UNIT 7: THE WORLD OF WORK 

THẾ GIỚI LÀM VIỆC

 

A. A STUDENT’S WORK (VIỆC LÀM CỦA HỌC SINH)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Chú : Hoa, cháu hãy ăn điếm tâm di. Sáu giờ rưỡi rồi. Cháu sẽ trễ học đấy.

Hoa : Cháu sẽ không trễ đâu, Chú. Cháu thường thường đến lớp sớm. Giờ học của các cháu bắt đầu lúc 7 giờ 15.

Chú : Và lớp học của các cháu chấm dứt lúc mấy giờ?

Hoa : Lúc 11 giờ 30. Sau đó cháu làm bài tập chỉ định ở nhà. Công việc đó chiếm hai giờ mỗi ngày.

Chú : Cháu làm việc khá nặng nhọc đấy, Hoa. Khi nào cháu có kì nghỉ?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương.
Forgive those who have hurt you.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên