Polaroid

A Student's Work Unit 7 Lớp 7 Trang 72 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 7 The World OF Work A Student's Work trang 72 SGK. Nhiều người nghĩ ràng học sinh có cuộc sống thoải mái: chúng tôi chỉ làm việc vài giờ một ngày và có những kì nghỉ dài. Họ không biết chúng tôi phải làm việc vất vả ở trường và ở nhà.

UNIT 7: THE WORLD OF WORK 

THẾ GIỚI LÀM VIỆC

 

A. A STUDENT’S WORK (VIỆC LÀM CỦA HỌC SINH)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Chú : Hoa, cháu hãy ăn điếm tâm di. Sáu giờ rưỡi rồi. Cháu sẽ trễ học đấy.

Hoa : Cháu sẽ không trễ đâu, Chú. Cháu thường thường đến lớp sớm. Giờ học của các cháu bắt đầu lúc 7 giờ 15.

Chú : Và lớp học của các cháu chấm dứt lúc mấy giờ?

Hoa : Lúc 11 giờ 30. Sau đó cháu làm bài tập chỉ định ở nhà. Công việc đó chiếm hai giờ mỗi ngày.

Chú : Cháu làm việc khá nặng nhọc đấy, Hoa. Khi nào cháu có kì nghỉ?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
When the oak is felled the whole forest echoes with it fall, but a hundred acorns are sown in silence by an unnoticed breeze.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên