80s toys - Atari. I still have

Chương III. Bài 9. Amin – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 43, 44 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  44  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Có 3 hóa chất sau đây: Etylamin, phenylamin và amoniac. Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy


A. amoniac < etylamin < phenylamin.


B. etylamin < amoniac < phenylamin.


C. phenylamin < amoniac < etylamin.


D. phenylamin < etylamin < amoniac.


Câu 2: Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng cách nào trong các cách sau ?


A. Nhận biết bằng mùi;


B. Thêm vài giọt dung dịch H2SO4;, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nguồn gốc của nỗi buồn còn gì hơn là sự yếu đuối của tâm hồn? Cái gì cho nỗi buồn sức mạnh nếu không phải là mong muốn tìm lời giải thích? Hãy tranh đấu đi, và nỗi buồn biến mất khi ngươi tấn công.
What is the source of sadness, but feebleness of the mind? What giveth it power but the want of reason? Rouse thyself to the combat, and she quitteth the field before thou strikest.
Akhenaton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên