Disneyland 1972 Love the old s

Chương III. Bài 9. Amin – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 43, 44 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  44  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Có 3 hóa chất sau đây: Etylamin, phenylamin và amoniac. Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy


A. amoniac < etylamin < phenylamin.


B. etylamin < amoniac < phenylamin.


C. phenylamin < amoniac < etylamin.


D. phenylamin < etylamin < amoniac.


Câu 2: Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng cách nào trong các cách sau ?


A. Nhận biết bằng mùi;


B. Thêm vài giọt dung dịch H2SO4;, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình?
The tears fall, they're so easy to wipe off onto my sleeve, but how do I erase the stain from my heart?
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên