Ring ring

Chương III. Bài 9. Amin – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 43, 44 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  44  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Có 3 hóa chất sau đây: Etylamin, phenylamin và amoniac. Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy


A. amoniac < etylamin < phenylamin.


B. etylamin < amoniac < phenylamin.


C. phenylamin < amoniac < etylamin.


D. phenylamin < etylamin < amoniac.


Câu 2: Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng cách nào trong các cách sau ?


A. Nhận biết bằng mùi;


B. Thêm vài giọt dung dịch H2SO4;, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu trái tim bạn là một đóa hồng, miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên