Chương I. Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 15,16 SGK Hóa lớp 12 tập 1
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  15,16  SGK Hóa lớp 12 tập 1


ĐỀ BÀI

Câu 1: Xà phòng là gì?


Câu 2: Phát biểu sau đây là đúng (Đ) hay sai (S) ?


a) Xà phòng là sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa.


b) Muối natri hoặc kali của axit hữu cơ là thành phần chính của xà phòng.


c) Khi đun nóng chất béo với dung dịch NaOH  hoặc KOH ta được xà phòng.


d) Từ dầu mỏ có thể sản xuất được chất giặt rửa tổng hợp.


Câu 3: Một loại mỡ động vật chứa 20% tristearoylglixerol, 30% tripanmitoyglixerol và 50% trioleoylglixerol (về khối lượng).


a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi thực hiện phản ứng xà phòng hóa loại mỡ trên., , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngày nay, thế giới lao nhanh tới mức người nói điều đó không thể thực hiện được thường bị ngắt lời bởi người đang thực hiện nó.
The world is moving so fast these days that the man who says it can't be done is generally interrupted by someone doing it.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967