Bài 58: Tuyến Sinh Dục

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập lớp 8 bài 58 tuyến sinh dục câu 1, 2 trang 184 SGK. Qua bài này chúng ta sẽ có kiến thức cơ bản về tuyến sinh dục của nam và nữ. Chúng ta cùng tham khảo nhé.

BÀI 58: GIẢI BÀI TẬP TUYẾN SINH DỤC

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

Dựa vào hình 58 - 1, 58 - 2 để hoàn chỉnh thông tin sau:

Bước vào tuổi dậy thì, dưới tác dụng của các hoocmôn ................ do tuyến yên tiết ra, làm cho các ................ nằm giữa các ống sinh tinh trong tinh hoàn tiết hoocmôn sinh dục nam, đó là ................ 

Testôstêrôn có tác dụng gây những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam.

- Hãy đánh dấu vào ô trống những dấu hiệu nào trong bảng 58 - 1 mà em thấy xuất hiện ở bản thân (đối với nam).

Bảng 58-1. Những dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì của nam (khoảng 11-12 tuổi)


, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thiên đường của kẻ khờ là địa ngục của người khôn!
A fool's paradise is a wise man's hell!
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967