Duck hunt

Đề kiểm tra 1 tiết số học 6 lần 1 năm học 2015-2016

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra 1 tiết số học 6 lần 1 năm học 2015-2016

Ma trận Đề kiểm tra 1 tiết số học 6 lần 1 năm học 2015-2016 (Toán lớp 6 tập 1 chương 1).  Đề kiểm tra gồm 8 câu trắc nghiệm, 4 câu tự luận.

Đề kiểm tra 1 tiết số học 6 lần 1

I. Mục tiêu:

Kiến thức: Kiểm tra khả năng lĩnh hội các kiến thức đã học trong chương.

Kỹ năng: Biết trình bày bài giải rõ ràng,

Thái độ: Rèn khả năng tư duy. Rèn kỹ năng tính toán, chính xác, hợp lý.

II. Hình thức kiểm tra: KT viết

III. Ma trận đề:


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Học hỏi khoác lên sự hấp dẫn cho thế giới xung quanh ta.
Study lends a kind of enchantment to all our surroundings.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên