Duck hunt

Chương 1. Chuyển động thẳng, biến đổi đều – Hướng dẫn giải bài tập 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 22 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang  22 SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

 


Câu 6: Viết công thức tính quãng đường đi được của chuyển động nhanh, chậm dần đều. Nói rõ dấu của các đại lượng tham gia vào công thức đó. Quãng đường đi được trong các chuyển động này phụ thuộc vào thời gian theo hàm số dạng gì


Câu 7: Viết phương trình chuyển động của của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều?


Câu 8: Thiết lập công thức tính gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều theo vận tốc quãng đường đi được?


Câu 9: Câu nào đúng?


A. Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều.


B. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc lớn thì có vận tốc lớn.


C. Chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc tăng, giảm theo thời gian., , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật là một loại quả mà không nên hái cho đến khi nó chín muồi.
Truth is a fruit which should not be plucked until it is ripe.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên