Polly po-cket

Đề minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giá như chúng ta có thể dùng đôi tay mình để vẽ lên những gì mắt mình nhìn thấy.
If we could but paint with the hand what we see with the eye.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên