pacman, rainbows, and roller s

Đề minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật là một loại quả mà không nên hái cho đến khi nó chín muồi.
Truth is a fruit which should not be plucked until it is ripe.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên