Pair of Vintage Old School Fru

Đề minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phong cách đơn giản cũng như ánh sáng trắng. Nó phức tạp, nhưng sự phức tạp của nó không rõ rệt.
Simple style is like white light. It is complex, but its complexity is not obvious.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên