Chương 7. Hợp chất của sắt – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 145 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  145 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: . Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau :


Chương 7. Hợp chất của sắt – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  145 SGK Hóa lớp 12


Câu 2: Cho sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí H2 (đktc), dung dịch thu được cho bay hơi thu được tinh thể FeSO4.7H2O có khối lượng là 55,6 gam. Thể tích khí H2(đktc) được giải phóng là :


A.8,19 lít.                                          B.7,33 lít.


C.4,48 lít.                                          D.6,23 lít.


Câu 3: Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khô, cân nặng 4,2857 gam. Khối lượng sắt tham gia phản ứng là :


A. 1,9990 gam                                           B. 1,9999 gam.


C. 0,3999 gam                                           D. 2,1000 gam., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vận may giống như kính: càng lấp lánh rực rỡ, càng dễ vỡ.
Fortuna uitrea est: tum cum splendet frangitur.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s