Chương 7. Hợp chất của sắt – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 145 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  145 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: . Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau :


Chương 7. Hợp chất của sắt – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  145 SGK Hóa lớp 12


Câu 2: Cho sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí H2 (đktc), dung dịch thu được cho bay hơi thu được tinh thể FeSO4.7H2O có khối lượng là 55,6 gam. Thể tích khí H2(đktc) được giải phóng là :


A.8,19 lít.                                          B.7,33 lít.


C.4,48 lít.                                          D.6,23 lít.


Câu 3: Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khô, cân nặng 4,2857 gam. Khối lượng sắt tham gia phản ứng là :


A. 1,9990 gam                                           B. 1,9999 gam.


C. 0,3999 gam                                           D. 2,1000 gam., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là gì? Ta gặp trên đường một chàng trai trẻ đang yêu. Mũ chàng cũ, áo chàng sờn, rách lòi cả khuỷu, nước thấm vào giày chàng, nhưng tinh tú thấm vào hồn chàng.
What is love? I have met in the streets a very poor young man who was in love. His hat was old, his coat worn, his cloak was out at the elbows, the water passed through his shoes and the stars through his soul.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog