Old school Easter eggs.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Hoa Lư năm 2015 có đáp án

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Hoa Lư năm 2015 có đáp án

Đề thi và đáp án đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán năm học 2015 – 2016 của trường THCS Hoa Lư. Đề gồm 5 câu, Thời gian làm bài 90 phút.

Trường THCS Hoa Lư

Đề Thi Học Kì 1 năm 2015 – 2016

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài 90 phút

Câu 1: (2,0 điểm )

a) Phát biểu định lí tổng ba góc của một tam giác .

b) Áp dụng: Tìm số đo x trong hình vẽ

Câu 2: (2,0 điểm )

Thực hiện phép tính sau:, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tất cả những điều có giá trị trong xã hội con người đều dựa vào cơ hội phát triển hòa hợp trong mỗi cá nhân.
All that is valuable in human society depends upon the opportunity for development accorded the individual.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên