Chương 9. Hóa học và vấn đề môi trường – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 205 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang 205 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Thế nào là ô nhiễm môi trường? Cho biết sự cần thiết phải bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm


Câu 2: Ô nhiễm không khí là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất?


Câu 3:  Ô nhiễm môi trường đất là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất ?


Câu 4: Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường nước gồm:


A. các kim loại nặng: Hg, Pb, Sb,…


Chương 9. Hóa học và vấn đề môi trường – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang 205 SGK Hóa lớp 12


C. thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học.


D. cả A, B, C., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự vắng mặt của những người ta yêu thương còn tệ hơn cái chết, và hy vọng trong vô vọng còn khổ sở hơn tuyệt vọng.
Absence from whom we love is worse than death, and frustrates hope severer than despair.
William Cowper
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane