Chương 9. Hóa học và vấn đề môi trường – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 205 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang 205 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Thế nào là ô nhiễm môi trường? Cho biết sự cần thiết phải bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm


Câu 2: Ô nhiễm không khí là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất?


Câu 3:  Ô nhiễm môi trường đất là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất ?


Câu 4: Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường nước gồm:


A. các kim loại nặng: Hg, Pb, Sb,…


Chương 9. Hóa học và vấn đề môi trường – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang 205 SGK Hóa lớp 12


C. thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học.


D. cả A, B, C., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu chưa trưởng thành nói: "Anh yêu em vì anh cần em." Tình yêu trưởng thành nói: "Anh cần em vì anh yêu em."
Immature love says: 'I love you because I need you.' Mature love says 'I need you because I love you.'
Erich Fromm
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have