The Soda Pop

Chương 9. Hóa học và vấn đề môi trường – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 205 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang 205 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Thế nào là ô nhiễm môi trường? Cho biết sự cần thiết phải bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm


Câu 2: Ô nhiễm không khí là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất?


Câu 3:  Ô nhiễm môi trường đất là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất ?


Câu 4: Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường nước gồm:


A. các kim loại nặng: Hg, Pb, Sb,…


Chương 9. Hóa học và vấn đề môi trường – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang 205 SGK Hóa lớp 12


C. thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học.


D. cả A, B, C., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi luôn tin rằng sự thông minh của một người được phản ánh trực tiếp bằng số quan điểm đối lập mà người đó có thể đưa ra cùng lúc về cùng một chủ đề.
I've always felt that a person's intelligence is directly reflected by the number of conflicting points of view he can entertain simultaneously on the same topic.
Abigail Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên