XtGem Forum catalog

Lịch Sử 6 -Bài 15 : Nước ÂU LẠC ( tiếp theo ).Sử 6 -Bài 15 : Nước ÂU LẠC ( tiếp theo ).Lịch Sử 6 -Bài 15 : Nước ÂU LẠC ( tiếp theo ).


Sơ đồ khu thành Cổ Loa
1. Thành Cổ Loa và lực lượng quốc phòng :Để tăng cường phòng thủ và bảo vệ kinh đô mới, An Dương Vương đã cho xây dựng thành Cổ Loa kiên cố , xây dựng quân đội mạnh , trang bị vũ khí nhiều loại .* Cấu trúc:+ Thành có 3 vòng khép kín, tổng chiều dài chu vi 16.000m+ Chiều cao: 5 – 10m+ Mặt trành rộng trung bình 10m.+ Chân thành rộng từ 10 – 20m+ Các thành đều có hào nước (rộng từ 10 – 30m) bao quanh, các hào thông với nhau vừa nối với Đầm Cả, vừa nối với Sông Hoàng, có thể ra Sông Hồng.+ Bên trong thành nội là nơi ở và làm việc của vua và các Lạc hầu, Lạc tướng.*Nhận xét :-Là một công trình kiến trúc to lớn , độc đáo và sáng tạo xây dựng cách đây hơn 2000 năm-Là một căn cứ quân sự lợi hại , một vị trí phòng thủ kiên cố .-Thể hiện trình độ phát triển cao của nước Âu Lạc , là biểu tượng của nền văn minh Việt CổLịch Sử 6 -Bài 15 : Nước ÂU LẠC ( tiếp theo ).2. Sự sụp đổ của nhà nước Âu Lạc :-Năm 207 TCN Triệu Đà đem quân xâm lược Âu Lạc .Quân dân Âu Lạc với vũ khí tốt , tinh thần chiến đấu dũng cảm, có thành Cổ Loa kiên cố , có quân đội mạnh, có tướng giỏi ,đã đánh bại được quân Triệu Đà , giữ vững được độc lập.-Năm 179 TCN sau khi chia rẽ nội bộ (tướng giỏi như Cao Lỗ, Nồi Hầu phải bỏ về quê), Triệu Đà dùng mưu tấn công và chiếm được Âu Lạc . Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của nhà Triệu.+ Nguyên nhân thất bại:- Triệu Đà dùng mọi thủ đoạn: chia rẽ nội bộ, ly gián…- Chủ quan, mất cảnh giác.+ Bài học kinh nghiệm :- Phải tuyệt đối cảnh giác.- Vua phải tin tưởng trung thần.- Phải dựa vào dân để đánh giắc, bảo vệ đất nước.Lịch Sử 6 -Bài 15 : Nước ÂU LẠC ( tiếp theo ).


Giếng Ngọc trước cửa đền An Dương Vương ở Cổ Loa


1. Em có nhận xét gì về việc xây dựng công trình thành Cổ Loa của An Dương Vương :a. Là một công trình kiến trúc to lớn , được xây dựng cách đây hơn 2000 năm, khi trình độ kỹ thuật chung còn thấp.

b. Là công trình kiến trúc độc đáo và sáng tạo của nhân dân Au Lạc , có vai trò như một căn cứ quân sự lợi hại , một vị trí phòng thủ kiên cố .

c. Thể hiện trình độ phát triển cao của nước ÂuLạc , được xem là biểutượngcủa nền vănminh Việt Cổ

d. Cả ba đều đúng.

d2. Thời Văn Lang -Âu Lạc đã để lại cho con cháu đời sau : Tổ Quốc , thuật luyên kim , nông nghiệp lúa nước , phong tục tập quán riêng ,bài học đầu tiên về công cuộc giữ nước.3.Những sự kiện chính : trong thời kỳ dựng nước đầu tiên:Lịch Sử 6 -Bài 15 : Nước ÂU LẠC ( tiếp theo ).4. Hiện vật tiêu biểu cho văn minh Văn lang -Au Lạc là Trống đồng .5. Công trình tiêu biểu cho văn minh Văn lang- Âu Lạc là thành Cổ Loa .6. Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ nói lên cội nguồn của dân tộc .7.Truyền thuyết Sơn Tinh –Thủy Tinh nói lên chống lũ lụt , bảo vệ mùa màng .8. Truyện thánh Gióng nói lên truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn là bóng của ráng chiều, càng trở nên mạnh mẽ khi mặt trời của đời ta dần lặn.
Friendship is the shadow of the evening, which increases with the setting sun of life.
La Fontaine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên