Pair of Vintage Old School Fru

Chương 5. Hợp kim – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  91  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Những tính chất vật lí chung của kim loại tinh khiết biến đổi như thế nào khi chuyển thành hợp kim?


Câu 2: Để xác định hàm lượng của bạc trong hợp kim, người ta hoà tan 0,5 gam hợp kim đó vào dung dịch axit nitric. Cho thêm dung dịch axit HCl dư vào dung dịch trên, thu được 0,398 gam kết tủa. Tính hàm lượng của bạc trong hợp kim.


Câu 3: Trong hợp kim Al-Ni, cứ 10 mol Al thì có 1 mol Ni. Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là


A. 81% Al và 19% Ni                        B. 82% Al và 18% Ni


C. 83% Al và 17% Ni                        D. 84% Al và 16% Ni.


Câu 4: Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn trong lượng dư dung dịch HCl đến khi phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là


A. 27,9% Zn và 72,1% Fe               B. 26,9% Zn và 73,1% Fe


C. 25,9% Zn và 74,1% Fe               D. 24,9% Zn và 75,1% Fe, , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không ai hạnh phúc nếu không nghĩ mình hạnh phúc.
No man is happy who does not think himself so.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên