Ring ring

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 năm 2016-2017 trường THPT Hàn Thuyên

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Loài người chỉ có một thứ vũ khí thực sự hiệu quả, đó là tiếng cười.
The human race has only one really effective weapon and that is laughter.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên