Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 năm 2016-2017 trường THPT Hàn Thuyên

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thà nhổ răng ra còn hơn lúc nào cũng đau đớn.
Better a tooth out than always aching.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967