Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 205, 207 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 205, 207 SGK Sinh học lớp 12
Chương  7. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  205, 207  SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng để cuộc đời làm bạn nản chí; ai tới được vị thế của mình hôm nay cũng phải bắt đầu từ đâu đó trong quá khứ.
Don't let life discourage you; everyone who got where he is had to begin where he was.
Richard L Evans
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog