Disneyland 1972 Love the old s

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 205, 207 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 205, 207 SGK Sinh học lớp 12
Chương  7. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  205, 207  SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu chết đi bởi sự nhàm chán và bị chôn vùi bởi sự lãng quên.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên