Ring ring

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 205, 207 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 205, 207 SGK Sinh học lớp 12
Chương  7. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  205, 207  SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng bao giờ tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử, đừng bao giờ từ bỏ nếu bạn vẫn cảm thấy mình làm được. Đừng bao giờ nói mình không còn yêu người đó nữa nếu bạn không thể buông tay.
Never say goodbye when you still want to try, never give up when you still feel you can't take it. Never say you don't love the person anymore when you can't let go.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên