Pair of Vintage Old School Fru

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 205, 207 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 205, 207 SGK Sinh học lớp 12
Chương  7. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  205, 207  SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên