XtGem Forum catalog

Unit 8 Celebrations: Getting Started

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 trang 90 unit 8 celebrations getting started. Work with a partner. Match the icons the names of celebrations they represent. (Thực tập với bạn cùng học. xếp những hình tượng phía dưới theo tên những ngày lễ tương ứng)

UNIT 8: CELEBRATIONS (LỄ KỈ NIỆM)

GETTING STARTED (BẮT ĐẦU)

 

Work with a partner. Match the icons the names of celebrations they represent. (Thực tập với bạn cùng học. xếp những hình tượng phía dưới theo tên những ngày lễ tương ứng)

1. Easter (Lễ Phục Sinh)

2. Wedding (đám cưới)

3. Birthday (Sinh nhật)

4. Christmas Day (Giáng Sinh)

5. Mid-Fall Festival (Tết Trung Thu)

6. Lunar New Year (Tết âm lịch), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái gì cũng có giới hạn
quặng sắt không thể giáo dục được thành vàng.
Everything has its limit
iron ore cannot be educated into gold.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên