XtGem Forum catalog

Soạn bài: Hồi trống Cổ Thành

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Hồi trống Cổ Thành ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Hồi trống Cổ Thành (La Quán Trung)


Câu 1: Tại sao Trương Phi nổi giận định đâm chết Quan Công?


Trương Phi là con người ngay thẳng, không chấp nhận sự phản bội, lắt léo, quanh co nào, với kẻ thù chỉ có thể nói chuyện bằng gươm đao. Vì thế, mặc dù rất nặng lòng và coi trọng lời thề sắt son năm xưa, nhưng trong suy nghĩ của Trương Phi, Quan Vũ theo Tào phản bộ anh em, đã phản bội còn rêu rao "nghĩa vườn đào" là hoàn toàn không xứng, là đáng phỉ nhổ, đáng giết. Thế nên vừa nghe tin Quan Công đến, Trương Phi chẳng nói chẳng rằng lên ngựa đi tắt ... múa xà mâu chạy lại đâm Quan Công.


Câu 2: Vì sao đoạn trích lại có nhan đề là "Hồi trống Cổ Thành"?


Trong đoạn trích này, "hồi trống Cổ Thành" trở thành một biểu tượng nghệ thuật. Nó có ý nghĩa:


- Biểu dương tính trung nghĩa của Trương Phi.


- Ca ngợi tình nghĩa anh em của Lưu, Quan, Trương.


- Hồi trống thách thức, minh oan và đoàn tụ anh em.


Câu 3: Có ý kiến cho rằng "nóng như Trương Phi" còn là nóng lòng muốn biết sự thực, nóng lòng xác định phải trái, đúng sai, chứ không phải chỉ là nóng nảy do cá tính gàn dở. Anh (chị) có đồng ý không? Vì sao?


Ý kiến trên là có lí. Nói Trương Phi là người nóng tính vì nhân vật này thiếu bình tĩnh trước những tình huống đột ngột khó giải quyết. Con người này thường hay phản ứng tức thì, thiếu những suy nghĩ chín chắn, nhưng cũng là người không chịu được những lắt léo, quanh co nên khi có hồ nghi, Trương Phi muốn nhanh chóng làm rõ mọi sự trắng đen. Tính cách của Trương Phi có điểm tốt là sự cương trực, thẳng thắn, nhưng nó cũng tạo ra sự lỗ mãng và thô bạo.


Câu 4: Tại sao nói: nếu không có chi tiết Trương Phi thẳng tay giục trống thì đoạn văn sẽ tẻ nhạt, mất hết ý vị Tam quốc?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy nhắm tới mặt trăng. Dù có trượt bạn cũng sẽ hạ cánh giữa những vì sao.
Shoot for the moon. Even if you miss it you will land among the stars.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên