Lịch Sử 7 -Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (tiếp theo )Sử 7 -Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (tiếp theo )Lịch Sử 7 -Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (tiếp theo )

Lược đồ vương quốc Cam pu chia

3. Vương quốc Cam pu chia .- Thời tiền sử ( đồ đá ) cư dân cổ lập nước Phù Nam ( I- VI ) .- Người Khơ me ( VI - VIII 744 ) lập nước Chân Lạp ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ .Theo đạo Ba La Môn và đạo Phật .Từ chữ Phạn tạo nện chữ viết riêng ( Chữ Khơ me cổ ) ; biết khắc bia bằng chữ Phạn- Năm 774 - 802 bị Gia Va xâm chiếm .- Thế kỷ IX à XV là thời kỳ Ang co , nông nghiệp phát triển . Quân đội hùng mạnh ,xâm chiếm Thái Lan , Lào .Xây dựng kinh đô Ang co , đền Ang -co -vát- Thế kỷ XV suy thoái kéo dài đến năm 1863 bị Pháp xâm lược .Lịch Sử 7 -Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (tiếp theo )Chữ Khơ meLịch Sử 7 -Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (tiếp theo )Đền Ang -co –vátLịch Sử 7 -Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (tiếp theo )Đền Ang -co Thom

4. Vương quốc Lào .Lịch Sử 7 -Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (tiếp theo )Người Lào ThơngLịch Sử 7 -Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (tiếp theo )Người Lào Lùm

4. Vương quốc Lào .- Người Lào Thơng tạo ra cánh đồng Chum tại Xiêng Khoảng .- Thế kỷ XIII người Thái di cư đến gọi là người Lào Lùm , bộ tôc chính của Lào .- Năm 1353 Pha Ngừm lập nước Lạn Xạng - Triệu Voi .- Vua Lan Xang (XV – XVII) : chia đất nước thành các mường ; đặt quan cai trị ,xây dựng quân đội ; quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng ; chống quân xâm lược Miến Điện .- Thế kỷ XVIII Lan Xang suy yếu bị Xiêm chiếm .- Thế kỷ XIX là thuộc địa của PhápLịch Sử 7 -Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (tiếp theo )Cánh đồng Chum

Lịch Sử 7 -Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (tiếp theo )Thát Luổng

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở
thêm.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog