Writing Unit 11 Lớp 11 Trang 130

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 11 Sources of Energy Writing trang 130 SGK. Đây là bài viết đề cập đến năng lượng chúng ta sử dụng hàng ngày, các bạn có thể tham khảo những bài văn mẫu dưới đây để làm bài tốt hơn.

UNIT 11: SOURCES OF ENERGY

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Đọc biểu đồ về việc sử dụng năng lượng ở cao nguyên năm 2000 và điền thông tin cần thiết vào chỗ trống.

ĐÁP ÁN

1 -  100 million tons

2 - nuclear and hydroelectricity

3 - 20 million tons

Task 2. Miêu tả lượng tiêu thụ năng lượng năm 2005 ở cao nguyên theo cách diễn dạt như Task 1.

GỢI Ý , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cần suốt đời học, học nữa, học mãi học ở cuộc sống, ở khoa học, cần suy nghĩ và phân tích; chớ yên tâm với cái đã đạt được, hãy mạnh dạn tiến lên và phải nhớ rằng, khoa học và cuộc sống lúc nào cũng đi lên và ta không được tụt lại phía sau.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid