XtGem Forum catalog

Writing Unit 11 Lớp 11 Trang 130

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 11 Sources of Energy Writing trang 130 SGK. Đây là bài viết đề cập đến năng lượng chúng ta sử dụng hàng ngày, các bạn có thể tham khảo những bài văn mẫu dưới đây để làm bài tốt hơn.

UNIT 11: SOURCES OF ENERGY

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Đọc biểu đồ về việc sử dụng năng lượng ở cao nguyên năm 2000 và điền thông tin cần thiết vào chỗ trống.

ĐÁP ÁN

1 -  100 million tons

2 - nuclear and hydroelectricity

3 - 20 million tons

Task 2. Miêu tả lượng tiêu thụ năng lượng năm 2005 ở cao nguyên theo cách diễn dạt như Task 1.

GỢI Ý , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống rất thú vị, và thú vị nhất khi nó được sống vì người khác.
Life is an exciting business, and most exciting when it is lived for others.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên