XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 7: Hệ thống hóa về Hidrocacbon Hướng dẫn giải bài tập 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 7:  Hệ thống hóa về Hidrocacbon

Hướng dẫn giải bài tập 2, 3, 4, 5 
trang 172 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :Hệ thống hóa về Hidrocacbon

A. Kiến thức trọng tâm


– Hệ thống hóa các loại hiđrocacbon quan trọng: ankan, ankelln, ankendienm ankin và ankylbenzen về đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí, tích chất hóa học đặc trung và ứng dụng.


– Thông qua việc hệ thống hóa các loại hiđrocacbon. HS nắm mối quan hệ giữa các hiđrocacbon với nhau.


– Viết được các phương trình hóa học minh họa cho tính chất của các hiđrocacbon; chuyển hóa giữa các hiđrocacbon, nhận biết và điều chế các hiđrocacbon.


– Làm được một số bài tập về hiđrocacbon.


Bài 2 :(Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 172 SGK)


Trình bày phương pháp hóa học:


a) Phân biệt các khí đưng trong các bình riêng biệt không dán nhãn: H2, O2, CH4, C2H4, C2H2., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ðiều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận.
The only wrong thing would be to deny what your heart truly feels.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên