Unit 6 The Environment: Reading

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh trang 51 unit 6 SGK tiếng anh 9 the environment read. Answer. Then write the answers in your exercise book

UNIT 6: THE ENVIRONMENT (MÔI TRƯỜNG)

READING (ĐỌC)

 

Read this poem about the environment. (Đọc bài thơ về môi trường)

                                                  Mẹ ơi Mẹ

                                 “Mẹ ơi Mẹ, chuyện gì sẽ xảy ra

                                 Nếu ô nhiễm vẫn luôn cứ tiếp diễn?”

                                 “À! Thế giới sẽ thành bãi phế thải,

                                 Và tất cả kho tàng sẽ tiêu tan.

5                               Túi nhựa và lon bừa bãi đầy đồng, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mỗi phút bạn giận dữ, bạn từ bỏ sáu mươi giây thanh thản tâm hồn.
For every minute you remain angry, you give up sixty seconds of peace of mind.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog