Đề và đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 7 trường THCS Ba Cụm Bắc – Khánh Hòa năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đề và đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 7 trường THCS Ba Cụm Bắc – Khánh Hòa năm 2015

Đề thi kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 có đáp án của trường THCS Ba Cụm Bắc – Khánh Hòa năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 45 phút. 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH SƠN

Trường THCS Ba Cụm Bắc

ĐỀ THI HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2015-2016

MÔN: Tiếng Anh- 7

Thời gian làm bài 45 phút

A. MULTIPLE CHOICE:

 I. Which one is different? (A, B, C or D). (1.0 M)


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có những người mà bạn càng làm nhiều điều cho họ, họ càng làm ít cho chính mình.
There are people, who the more you do for them, the less they will do for themselves.
Jane Austen
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog