Old school Easter eggs.

Reading Unit 16 Lớp 11 Trang 178

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 16 The wonders of the World Reading trang 178 SGK. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Kim Tự Tháp Giza tại Ấn Độ, các bạn có thể xem bài dịch dưới đây.

UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD

READING (ĐỌC)

 

Before you read.

* Theo cặp, xem tranh và trả lời các câu hỏi cho san.

1. Cho biết hai kỳ quan của thế giới trong tranh là gì?

2. Em nghĩ những kỳ quan này ở vị trí nào trên thế giới?

3. Em biết gì về chúng?

ĐÁP ÁN

They are the Great Pyramids in Egypt and the Taj Mahal in India., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong việc giáo dục, phải dành vị trí rộng lớn nhất cho quá trình tự bồi dưỡng... Chỉ có qua con đường tự học, loài người mới có thể phát triển mạnh mẽ lên được.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên