Teya Salat

Language Focus Unit 8 Lớp 11 Trang 97

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 8 Celebrations Language Focus trang 97 SGK. Dùng Someone, anyone, no one và everyone đê điên vào chô trống trong câu.

UNIT 8: CELEBRATION

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Dùng Someone, anyone, no one và everyone để điền vào chỗ trống trong câu.

ĐÁP ÁN

1. anyone

2. Someone

3. anyone

4. someone, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng bao giờ tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử, đừng bao giờ từ bỏ nếu bạn vẫn cảm thấy mình làm được. Đừng bao giờ nói mình không còn yêu người đó nữa nếu bạn không thể buông tay.
Never say goodbye when you still want to try, never give up when you still feel you can't take it. Never say you don't love the person anymore when you can't let go.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên