80s toys - Atari. I still have

Đề KT 1 tiết Lịch sử lớp 6

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn yêu hai người cùng một lúc, thì tôi khuyên bạn hãy chọn người thứ hai. Nếu người thứ nhất đủ hoàn hảo thì bạn sẽ không để ý đến bạn thứ hai đâu. Tin tôi đi!
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên