XtGem Forum catalog

Speaking Unit 4 Lớp 11 Trang 49

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh Unit 4 volunteer work Speaking lớp 11 Trang 49 trong SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. HS thảo luận các việc mà các em cần làm đối với mỗi công việc từ thiện nhằm trả lời câu hỏi: “What exactly are you doing?” .

UNIT 4: VOLUNTEER WORK

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Đọc và phân biệt các hoạt động liên quan đến công việc từ thiện và các hoạt động khác không liên quan.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

Các hoạt động không liên quan đến từ thiện có thế là:

- Taking part in an excursion

- Participating in the English speaking club

- Joining in the Green Saturday Movement

Task 2. Theo cặp, các em đóng vai bài hội thoại với các tình huống cho sẵn., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian vội vã lao đi; Cơ hội nảy sinh rồi tan biến... Vậy mà bạn vẫn chờ đợi và không dám thử
Con chim có đôi cánh mà không dám bay lên.
Time is swift, it races by; Opportunities are born and die... Still you wait and will not try
A bird with wings who dares not rise and fly.
A. A. Milne
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên