Ring ring

Language Focus Unit 7 Lớp 11 Trang 86

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 7 World Population Language Focus trang 86 SGK. They told me (that) if it didn’t rain, they would go out with me.

UNIT 7 WORLD POPULATION

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Chia dộng từ trong ngoặc ở thì thích hợp.

ĐÁP ÁN

1. would drive

2. would (you) like

3. is

4. will take

5. closedCho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ðiều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận.
The only wrong thing would be to deny what your heart truly feels.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên