Old school Swatch Watches

Listening Unit 7 Lớp 11 Trang 84

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 7 World Population Listening trang 84 SGK. According to the expert, by the year 2010, the population of the world will be over 7 billion. 

UNIT 7: WORLD POPULATION

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, thảo luận về hai câu hỏi:

1. Em có nghĩ là thế giới đã quá tải về dân số?

2. Lục địa nào có số dân đông nhất?

While you listen

Em sẽ nghe Tiến sĩ Brown, chuyên gia về dân số thế giới, trình bày về dân so thế giới,

Tapescript, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người ta thường không nhận ra những khoảng khắc thực sự quan trọng trong đời cho tới khi quá muộn.
One doesn't recognize the really important moments in one's life until it's too late.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên