Listening Unit 7 Lớp 11 Trang 84

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 7 World Population Listening trang 84 SGK. According to the expert, by the year 2010, the population of the world will be over 7 billion. 

UNIT 7: WORLD POPULATION

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, thảo luận về hai câu hỏi:

1. Em có nghĩ là thế giới đã quá tải về dân số?

2. Lục địa nào có số dân đông nhất?

While you listen

Em sẽ nghe Tiến sĩ Brown, chuyên gia về dân số thế giới, trình bày về dân so thế giới,

Tapescript, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi luôn biết nhìn lại những giọt nước mắt sẽ khiến tôi cười, nhưng tôi chưa bao giờ biết nhìn lại những nụ cười sẽ khiến tôi khóc.
I always knew looking back on the tears would make me laugh, but I never knew looking back on the laughs would make me cry.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches