Polaroid

Chương 9. Hóa học và vấn đề xã hội – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 196 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  196 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Chất dinh dưỡng có vai trò như thế nào đối với cuộc sống con người?


Câu 2: Hóa học có thể là gì để góp phần làm tăng sản lượng lương thực, thực phẩm?


Câu 3: Hóa học có vai trò như thế nào trong việc đáp ứng nhu cầu may mặc và bảo vệ sức khỏe con người?


Câu 4: Hãy lấy một thí dụ về chất gây nghiện, ma túy nguy hại cho sức khỏe con người?


Câu 5: Trong danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm. Bộ Y tế quy định có 5 chất ngọt nhân tạo được dùng trong chế biến lương thực, thực phẩm, nhưng có quy định liều lượng sử dụng an toàn. Thí dụ chất Acesulfam K, liều lượng có thể chấp nhận được là 0 – 15 mg/kg trọng lượng cơ thể một ngày. Như vậy, một người nặng 60kg, trong một ngày có thể dùng lượng chất đó tối đa là:


A. 12 mg.                                   C. 10 mg.


B. 1500 mg.                                D. 900 mg.


****, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đôi mắt yếu đuối thích những gì lấp lánh.
Weak eyes are fondest of glittering objects.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên