XtGem Forum catalog

Unit 1 Friendship: Listening

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 trang 17 unit 1 friendship listening. My best friend is Ha. We’ve been friends for a long time. We used to live in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hannoi. Her family moved to Haiphong in 1985.

UNIT 1: FRIENDSHIP (TÌNH BẠN)

LISTEN (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, hỏi và trả lời các câu hỏi sau:

1. Bạn thân nhất của em là ai?

2. Em gặp bạn ấy khi nào?

3. Các em đã quen nhau bao lâu?

4. Phẩm chất nào của bạn em khiến em thán phục?

While you listen, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thà đau khổ vì tình yêu tan vỡ hơn là không có tình yêu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên