Writing Unit 16 Lớp 11 Trang 184

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 16 The wonders of the World Writing trang 184 SGK. Trong bài này chúng ta sẽ viết về tháp Chàm tại Nha Trang, các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây để làm bài viết cho mình.

UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD

WRITING (VIẾT)

 

Đọc phần tóm tắt các thông tin về chuyến thăm tháp Chàm tại Nha Trang.

GỢI Ý

My visit to Nha Trang last year included a brief tour to Ponagar Cham Towers. This tower complex is one of the most beautiful examples of Cham architecture in central Vietnam.

The Ponagar Cham Towers consist of four towers. They are located on Cu Lao Marble Hill, two kilometers north of Nha Trang. They were built between the 8th and 13th centuries.

The remaining towers were dedicated to different gods. The largest one was built in honor of Lady Thien Y. The 22.5m tower contains her sandstone statue sitting on Buddha’s throne. The 2.6 statue has 10 hands, each is holding a specific object illustrating the power of Buddha.

The tour to Ponagar Cham Towers lasted 5 hours. I was rather tired but the tour was enjoyable, memorable and informative.

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người nghèo cũng thèm tiền. Người giàu cũng thèm tiền. Chỉ người anh minh mới thèm hạnh phúc.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog