XtGem Forum catalog

Speaking Unit 2 Lớp 11 Trang 25

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 trang 25 speaking Unit 2 personal experiences dễ hiểu nhất. Theo cặp, sử dụng các cụm từ và câu trong Task 1 + 2 đê tạo ra các đoạn hội thoại tương tự như Task 2.

UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Kết hợp những điều em cỏ thể đã làm trong quả khứ ở cột A với tác động hoặc ảnh hưởng của nó ở cột B.

ĐÁP ÁN

1-d        2-c        3-a          4 -b            5-c

Task 2. Theo cặp, sắp xếp các câu theo đúng trật tự, sau đó lần lượt đổi vai luyện đọc đoạn hội thoại.

ĐÁP ÁN

1. b        3. h               5. e               7. c

2. d        4. a               6. g               8. f, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong trò chơi của cuộc sống, trước khi bạn nhận được bất cứ cái gì, bạn phải cho đi một thứ gì đó!
In the game of life, before you get anything out, you must put something in!
Zig Ziglar
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên