Old school Easter eggs.

Speaking Unit 2 Lớp 11 Trang 25

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 trang 25 speaking Unit 2 personal experiences dễ hiểu nhất. Theo cặp, sử dụng các cụm từ và câu trong Task 1 + 2 đê tạo ra các đoạn hội thoại tương tự như Task 2.

UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Kết hợp những điều em cỏ thể đã làm trong quả khứ ở cột A với tác động hoặc ảnh hưởng của nó ở cột B.

ĐÁP ÁN

1-d        2-c        3-a          4 -b            5-c

Task 2. Theo cặp, sắp xếp các câu theo đúng trật tự, sau đó lần lượt đổi vai luyện đọc đoạn hội thoại.

ĐÁP ÁN

1. b        3. h               5. e               7. c

2. d        4. a               6. g               8. f, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một nụ cười ấm áp là thứ ngôn ngữ chung của lòng tốt.
A warm smile is the universal language of kindness.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên