Disneyland 1972 Love the old s

Unit 6: Competitions (Những Cuộc Thi Đấu)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi chưa bao giờ thực sự tàn tật cho đến khi tôi mất hy vọng. Hãy tin tôi đi, mất hy vọng còn tồi tệ hơn cả mất chân tay.
Nick Vujicic
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên