Insane

Thực hành viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtray-li-a

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 50 thực hành viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtray-li-a trang 151 SGK.

ĐỊA LÝ 7 BÀI 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa một sô" trạm của châu Đại Dương.

- Phân tích lát cắt địa hình của lục địa Ô-xtrây-li-a.

- Viết một báo cáo ngắn về ô-xtrây-li-a dựa vào tư liệu đã cho.

 

II. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

Giải bài tập 1 trang 151 SGK địa lý 7: Trình bày đặc điểm địa hình Ô-xtrây-lia

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH Ô-XTRÂY-LI-A, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nước mắt của thế gian này luôn bất biến. Với mỗi người bắt đầu khóc, ở nơi nào đó khác một người ngừng rơi lệ. Với tiếng cười cũng vậy.
The tears of the world are a constant quality. For each one who begins to weep, somewhere else another stops. The same is true of the laugh.
Samuel Beckett
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên