Thực hành viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtray-li-a

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 50 thực hành viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtray-li-a trang 151 SGK.

ĐỊA LÝ 7 BÀI 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa một sô" trạm của châu Đại Dương.

- Phân tích lát cắt địa hình của lục địa Ô-xtrây-li-a.

- Viết một báo cáo ngắn về ô-xtrây-li-a dựa vào tư liệu đã cho.

 

II. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

Giải bài tập 1 trang 151 SGK địa lý 7: Trình bày đặc điểm địa hình Ô-xtrây-lia

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH Ô-XTRÂY-LI-A, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hôm nay đầy rẫy những khó khăn, và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng. Nhưng sau ngày mai, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.
Jack Ma
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog