XtGem Forum catalog

Speaking Unit 6 Lớp 11 Trang 69

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 6 Competitions Speaking trang 69 SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Theo nhóm, dựa vào các câu hỏi gợi ý để nói những hoạt động cùa một cuộc thi mà bàn thân được tham gia hoặc chứng kiến.

UNIT 6: COMPETITIONS

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Cuộc thi nào em thích / không thích sau đây. Đánh dấu (S) vào cột “Like ” hoặc “Dislike".


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu Chúa không nghỉ vào Chủ Nhật, Người đã có đủ thời gian để hoàn thiện thế giới rồi.
If God hadn't rested on Sunday, He would have had time to finish the world.
Gabriel Garcia Marquez
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên