XtGem Forum catalog

Speaking Unit 6 Lớp 11 Trang 69

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 6 Competitions Speaking trang 69 SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Theo nhóm, dựa vào các câu hỏi gợi ý để nói những hoạt động cùa một cuộc thi mà bàn thân được tham gia hoặc chứng kiến.

UNIT 6: COMPETITIONS

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Cuộc thi nào em thích / không thích sau đây. Đánh dấu (S) vào cột “Like ” hoặc “Dislike".


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi sinh ra, chúng ta không mang theo gì cả; chết đi chúng ta cũng không mang theo được cái gì cả.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên