The Soda Pop

Đề cương ôn tập học kì 1 Tiếng Anh 8 năm 2015

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người ghìm chân bạn không phải con người của bạn, mà là con người bạn nghĩ không phải là mình.
It’s not who you are that holds you back, it’s who you think you’re not.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên