XtGem Forum catalog

Reading Unit 9 Lớp 11 Trang 100

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 9 The Post Office Reading trang 100 SGK. Điều đầu tiên khi nhắc đến bưu điện, bạn sẽ nghĩ đến cái gì: chuyển tiền, chuyển hàng hóa, chuyển fax, hay gọi điện. Chúng ta cùng tìm hiểu thông qua bài đọc dưới đây nhé.

UNIT 9: THE POST OFFICE

READING (ĐỌC)

Before you read.

* Theo cặp, hỏi và trả lời các câu hỏi:

1. Từ nhà em đến bưu điện gần nhất bao xa?

2. Thường bao lâu em đến bưu điện một lần? Để làm gì?

3. Em nghĩ bưu điện có những dịch vụ gì?

While you read

Reading text.

           Chào mừng bạn đến Bưu Điện Thanh Ba!, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người không chết khi nên chết mà khi có thể chết.
A person doesn't die when he should but when he can.
Gabriel Garcia Marquez
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên