80s toys - Atari. I still have

Reading Unit 9 Lớp 11 Trang 100

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 9 The Post Office Reading trang 100 SGK. Điều đầu tiên khi nhắc đến bưu điện, bạn sẽ nghĩ đến cái gì: chuyển tiền, chuyển hàng hóa, chuyển fax, hay gọi điện. Chúng ta cùng tìm hiểu thông qua bài đọc dưới đây nhé.

UNIT 9: THE POST OFFICE

READING (ĐỌC)

Before you read.

* Theo cặp, hỏi và trả lời các câu hỏi:

1. Từ nhà em đến bưu điện gần nhất bao xa?

2. Thường bao lâu em đến bưu điện một lần? Để làm gì?

3. Em nghĩ bưu điện có những dịch vụ gì?

While you read

Reading text.

           Chào mừng bạn đến Bưu Điện Thanh Ba!, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phần lớn lạc thú và nhiều những thứ được gọi là tiện nghi của cuộc sống không chỉ không thể thiếu mà còn là trở ngại tích cực cho bước tiến của nhân loại.
Most of the luxuries and many of the so
called comforts of life are not only not indispensable, but positive hindrances to the elevation of mankind.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên