XtGem Forum catalog

Writing Unit 3 Lớp 11 Trang 26

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 trang 26 SGK Unit 3 Party đơn giản nhất. Viết một bức thư mời các bạn cùng lớp đến dự tiệc, dựa vào việc trả lời các câu hỏi gợi ý.

UNIT 3: A PARTY

WRITING (Viết)

Task 1. Theo cặp, hỏi và trả lời các câu hỏi.

GỢI Ý

1. Người ta tổ chức tiệc nhân dịp nào?

2. Người ta thường mặc y phục nào khi dự tiệc?

3. Người ta thường đem theo quà gì đến dự tiệc?

Task 2. Dùng từ trong khung để điền vào bức thư.

ĐÁP ÁN

1. at my house, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình vợ chồng làm nên nhân loại, tình bằng hữu hoàn thiện nhân loại, nhưng tình phóng đãng làm băng hoại và hạ thấp nhân loại.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên