Bài 48: Hệ Thần Kinh Sinh Dưỡng

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học 8 bài 48 hệ thần kinh sinh dưỡng câu 1, 2 trang 154 SGK. Áp thụ quan bị kích thích, xuất hiện xung truyền về trung ương phụ trách tim mạch nằm trong các nhản xám thuộc phản hệ đối giao cảm

BÀI 48: GIẢI BÀI TẬP HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục 1

Quan sát kĩ hình 48 - 1 và 48 - 2 cùng các chú thích trên hình rồi trả lời các câu hỏi sau:

- Trung khu cua các phản xạ vận động và phản xạ sinh dưỡng nằm ở đâu?

- So sánh cung phản xạ sinh dưỡng với cung phản xạ vận động.

Trả lời:

- Đều nằm trong chất xám nhưng trung khu của phản xạ sinh dưỡng nằm trong sửng hên của tuỷ sống và trong trụ não.

- Đường hướng tâm của 2 phản xạ đều gổm nơron liên hệ với trung khu ở sừng sau chất xám. Nơron liên lạc tiếp xúc với nơron vận động ở sừng trước (trong cung phản xạ vận động) hoặc với nơron trước hạch sừng bên chất xám (trong cung phản xạ sinh dưỡng)., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta không thể xé bỏ một trang duy nhất khỏi cuộc đời mình, nhưng chúng ta có thể ném cả cuốn sách vào lửa.
We cannot tear out a single page of our life, but we can throw the whole book in the fire.
George Sand
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog