XtGem Forum catalog

Vịnh khoa thi hương - Trần Tế Xương

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Vịnh khoa thi hương - Trần Tế Xương lớp 11

ĐỌC THÊM - VỊNH KHOA THI HƯƠNG - TRẦN TẾ XƯƠNG

I. Tiểu dẫn


-       Đề tài: khoa cử.


-       Nội dung:


-       Thái độ mỉa mai châm biếm, phẩn uất của nhà thơ đối với chế độ khoa cử nhố nhăng của xã hội thực dân nửa phong kiến ở buổi đầu và tâm sự của nhà thơ.


-       Hoàn cảnh sáng tác: SGK


II. Đọc - hiểu văn bản


1. Nội dung


a. Bốn câu đầu: Sự xáo trộn của trường thi, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngoài cái chết ra thì tất cả mọi thứ đến nhanh đều là tốt cả.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên