XtGem Forum catalog

Language Focus Unit 3 Lớp 11 Trang 39

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 SGK Unit 3 A Party trang 39. Các bạn cùng tham khảo nhé, chúc các bạn học giỏi.

UNIT 3: A PARTY

LANGUAGE FOCUS (Trọng tâm ngôn ngữ)

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Dùng dạng nguyên mầu hay V-ing của các dộng từ trong ngoặc để điển vào chỗ trống.

ĐÁP ÁN

1. having

2. getting

3. to tell

4. practising

5. to see, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.
Don't walk in front of me; I may not follow. Don't walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên