Language Focus Unit 3 Lớp 11 Trang 39

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 SGK Unit 3 A Party trang 39. Các bạn cùng tham khảo nhé, chúc các bạn học giỏi.

UNIT 3: A PARTY

LANGUAGE FOCUS (Trọng tâm ngôn ngữ)

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Dùng dạng nguyên mầu hay V-ing của các dộng từ trong ngoặc để điển vào chỗ trống.

ĐÁP ÁN

1. having

2. getting

3. to tell

4. practising

5. to see, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Biết rằng tình yêu đã bắt đầu là cái khó, biết nó bắt đầu từ lúc nào còn khó hơn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid