Polaroid

Language Focus Unit 3 Lớp 11 Trang 39

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 SGK Unit 3 A Party trang 39. Các bạn cùng tham khảo nhé, chúc các bạn học giỏi.

UNIT 3: A PARTY

LANGUAGE FOCUS (Trọng tâm ngôn ngữ)

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Dùng dạng nguyên mầu hay V-ing của các dộng từ trong ngoặc để điển vào chỗ trống.

ĐÁP ÁN

1. having

2. getting

3. to tell

4. practising

5. to see, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự ích kỷ luôn cần được tha thứ, bởi không có hy vọng về thuốc chữa.
Selfishness must always be forgiven you know, because there is no hope of a cure.
Jane Austen
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên