Speaking Unit 6 Lớp 11 Trang 69

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 6 Competitions Speaking trang 69 SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Theo nhóm, dựa vào các câu hỏi gợi ý để nói những hoạt động cùa một cuộc thi mà bàn thân được tham gia hoặc chứng kiến.

UNIT 6: COMPETITIONS

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Cuộc thi nào em thích / không thích sau đây. Đánh dấu (S) vào cột “Like ” hoặc “Dislike".


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đơn giản hóa đi một chút là bước đầu tiên để sống có lý trí, tôi tin như vậy.
A little simplification would be the first step toward rational living, I think.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s