Polaroid

Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 24 tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa câu 1, 2, 3 trang 80 SGK. Các bạn có biết, để chuyển hóa thức ăn thì vai trò của miệng, dạ dày và ruột làm những gì không ???

BÀI 24: GIẢI BÀI TẬP TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

- Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá?

- Các chất nào trong thức ăn được biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá?

- Quá trình tiêu hoá gồm những hoạt động nào?

Trả lời:

- Các chất trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá là vitamin, nước và muối khoáng.

- Các chất trong thức ăn được biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá là gluxit, lipit, prôtêin. , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cần suốt đời học, học nữa, học mãi học ở cuộc sống, ở khoa học, cần suy nghĩ và phân tích; chớ yên tâm với cái đã đạt được, hãy mạnh dạn tiến lên và phải nhớ rằng, khoa học và cuộc sống lúc nào cũng đi lên và ta không được tụt lại phía sau.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên