XtGem Forum catalog

Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 24 tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa câu 1, 2, 3 trang 80 SGK. Các bạn có biết, để chuyển hóa thức ăn thì vai trò của miệng, dạ dày và ruột làm những gì không ???

BÀI 24: GIẢI BÀI TẬP TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

- Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá?

- Các chất nào trong thức ăn được biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá?

- Quá trình tiêu hoá gồm những hoạt động nào?

Trả lời:

- Các chất trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá là vitamin, nước và muối khoáng.

- Các chất trong thức ăn được biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá là gluxit, lipit, prôtêin. , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện: quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác.
Three keys to more abundant living: caring about others, daring for others, sharing with others.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên