The Soda Pop

Chương 2. Định luật ôm đối với toàn mạch – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 54 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang  54  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 1: 


Câu 2: 


Câu 3:


Câu 4: Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ thuộc như thế nào vào RN của mạch ngoài?


a. UN tăng khi RN tăng.


b. UN tăng khi RN giảm.

c. UN không phục thuộc vào RN.


d. UN lúc đầu giảm, sau đó tăng dẫn khi RN tăng dẫn từ 0 đến vô cùng.


Câu 5: Mắc một điện trở 14 Ω vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là 1 Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đôi khi người ta khóc không phải vì yếu đuối mà vì người ta đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên