Tiếng Anh

Language Focus Unit 14 Lớp 11 Trang 161

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 14 Recreation Language Focus Trang 161 SGK. Nối / viết lại câu, dùng cấu trúc Both ... and, eit

Writing Unit 14 Lớp 11 Trang 159

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 14 Recreation Writing Trang 159 SGK. Tuần rồi, lớp 11A2 đi cắm trại ở Ba Vì. Sau đây là các hoạ

Listening Unit 14 Lớp 11 Trang 158

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 14 Recreation Listening Trang 158 SGK. Theo cặp, cùng nhìn vào tranh và trả lời câu hỏi dẫn dắt

Speaking Unit 14 Lớp 11 Trang 157

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 14 Recreation Speaking trang 157 SGK. UNIT 14: RECREATION SPEAKING (NÓI)   Task 1. Ghi (A) vào

Reading Unit 14 Lớp 11 Trang 154

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 14 Recreation Reading Trang 154 SGK. Theo cặp, cùng đọc các hoại động và thảo luận xem những ho

Unit 14: Recreation (Giải Trí)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 unit 14 Recreation (Giải Trí) trang 163. Chúng ta cùng tham khảo bài để biết thêm các vốn từ vựng và

Language Focus Unit 13 Lớp 11 Trang 151

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 13 Hobbies Language Focus Trang 151 SGK. Viết lại các câu theo câu mẫu, chú ý đến chủ ngữ của c

Listening Unit 13 Lớp 11 Trang 150

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 13 Hobbies Listening Trang 150 SGK. Trong bài này chúng ta sẽ được nghe một đoạn văn nói về sở

Speaking Unit 13 Lớp 11 Trang 148

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 13 Hobbies Speaking Trang 148 SGK. Theo cặp, thảo luận với nhau về các sở thích mà minh thích v

Reading Unit 13 Lớp 11 Trang 146

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 13 Hobbies Reading Trang 146 SGK. Theo cặp, quan sát các hức tranh và nói vể sở thích. Sau đó c

Unit 13: Hobbies (Thú Tiêu Khiển)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 13: Hobbies (Thú Tiêu Khiển). Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu những sở thích (thú tiêu khiển

Language Focus Unit 12 Lớp 11 Trang 144

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 12 The Asian Games Language Focus trang 144 SGK. Hoàn thành các câu, dùng các câu thích hợp đượ

Writing Unit 12 Lớp 11 Trang 143

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 12 The Asian Games Writing trang 143 SGK. Bài này yêu cầu chúng ta viết một đoạn văn miêu tả về
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967