Insane

Unit 4 Learning a foreign Language: Reading

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 trang 36 unit 4 learning a foreign language read. Nếu bạn muốn trau dồi tiếng Anh của bạn, chúng tôi có thể giúp bạn. Đội ngũ giáo viên của chúng tôi mở các lớp buổi chiều, tối và cuối tuần cho những học viên mới học tiếng Anh.

UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

READING (ĐỌC)

* Notes : English class - early evening

- intermedrate level

- starting late October / early November (Ghi chú : Lớp học tiếng Anh - chiều tối

- trình độ trung cấp

- bắt đầu từ cuối tháng 10/đầu tháng 11)

* Foreign language Council

G/F, 12 Nam Trang Street.

English, French or Chinese in the morning and evening.,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật và hoa hồng đều có gai.
Truths and roses have thorns about them.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên