The Soda Pop

Unit 4 Learning a foreign Language: Reading

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 trang 36 unit 4 learning a foreign language read. Nếu bạn muốn trau dồi tiếng Anh của bạn, chúng tôi có thể giúp bạn. Đội ngũ giáo viên của chúng tôi mở các lớp buổi chiều, tối và cuối tuần cho những học viên mới học tiếng Anh.

UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

READING (ĐỌC)

* Notes : English class - early evening

- intermedrate level

- starting late October / early November (Ghi chú : Lớp học tiếng Anh - chiều tối

- trình độ trung cấp

- bắt đầu từ cuối tháng 10/đầu tháng 11)

* Foreign language Council

G/F, 12 Nam Trang Street.

English, French or Chinese in the morning and evening.,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống không có sự tha thứ chỉ là tù ngục.
A life lived without forgiveness is a prison.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên